Distances līgums

   Veicot pasūtījumu Uzņēmuma interneta veikalā Amora.lv, kas ir pašnodarbinātās personas _______________________ īpašums, (turpmāk tekstā- Uzņēmums) Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar distances līgumu un piekrīt šī līguma saturam. Pēc pasūtījuma veikšanas, Pircējs ir noslēdzis ar Uzņēmumu distances līgumu, kas uzliek abpusējas saistības un pienākumus.

                                                                                   1. Līguma priekšmets

1.1. Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Uzņēmuma interneta veikalā.

1.2. Šis līgums nosaka Uzņēmuma un Pircēja tiesības un pienākumus, un noteikumus attiecībā uz preces apmaksu un piegādi.

                                                                            2. Distances līguma spēkā stāšanās

2.1. Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs ir veicis pasūtījumu ar interneta palīdzību un ir saņēmis no Uzņēmuma automātisko rēķina apstiprinājumu par veikto pasūtījumu.

                                                                                3. Prece un tas raksturojums

3.1. Uzņēmuma interneta veikala pārdošanas objekts ir ziedi, ziedu pušķi un citas preces. Preču aprakstiem ir informatīva nozīme, prece var nedaudz atšķirties no attēlā redzamā. Uzņēmums neuzņemas atbildību par preču attēla kvalitāti – tas ir atkarīgs no Pircēja monitora tehniskām iespējām.

3.2. Preces sortiments var regulāri mainīties. Ja konkrētās preces nav uz vietas un nav iespējams to piegādāt, uzņēmuma parstāvji par to informēs pircēju.

                                                                                             4. Preces cena

4.1. Preču cenas interneta veikalā ir norādītas bez piegādes izmaksām. Cenas un preču piedāvājums ir aktuāls uz šo brīdi un nākotnē tas var tikt mainīts bez brīdinājuma.


                                                                              5. Pasūtījuma piegādes noteikumi

5.1. Pasūtījuma piegādes veidi ir tādi, kā norādīts sadaļā “Piegāde” pasūtījuma veikšanas brīdi, līdz pilnai saistību izpildei. Piegādes maksa tiks pieskaitīta atsevišķi preču vērtībai un tā ir atkarīga no izvēlētā piegādes veida.

5.2. Pasūtījuma apmaksas veidi ir tādi, kādi ir norādīti sadaļā “Apmaksa” pasūtījuma veikšanas brīdī, līdz pilnai saistību izpildei.

                                                                           6. Noteikumi par preces pasūtīšanu

6.1. Pasūtījumus iespējams veikt 24 stundu laikā, reģistrējot pasūtījumu interneta veikalā. Pircējs var iepirkties Uzņēmuma interneta veikalā gan bez iepriekšējās reģistrēšanās, gan piereģistrējoties, kas dos iespēju iepirkties ātrāk un ērtāk.

Lai veiktu pasūtījumu:

1. Pircējam preču katalogā ir jāizvēlas vēlamo preci, jānorāda nepieciešamo izmēru un jānospiež pogu "Pirkt". Pircējs uzreiz, automātiski pāries uz savu grozu, kur   viņam ir iespējas veikt izmaiņas – mainīt preču daudzumu vai dzēst nevajadzīgās preces. Tālāk Pircējs var izvēlēties turpināt iepirkties, vai nospiest pogu “Noformēt pasūtījumu”.
2. Ja Pircējs ir reģistrēts klients, viņam ir nepieciešams autorizēties. Ja Pircējs ir jauns klients, tad viņam ir izvēle noformēt pasūtījumu bez reģistrācijas, vai piereģistrēties un saņemt iespēju iepirkties ātrāk un ērtāk.
3. Ja Pircējs izvēlējās noformēt pasūtījumu bez reģistrācijas, tad viņam ir nepieciešams ierakstīt savus personīgos datus. Reģistrētiem klientiem personālā informācija saglabājas un to nevajag rakstīt no jauna.
4. Pircējam ir nepieciešams izvēlēties pasūtījuma piegādes veidu un uzrādīt piegādes adresi.
5. Tālāk Pircējs norāda maksājuma veidu.
6. Beigās Pircējs pārbauda ievadīto informāciju un apstiprina pasūtījumu.
7. Pēc veiksmīgas pasūtījuma noformēšanas, Uzņēmums automātiski uz Pircēja e-pastu nosūtīs rēķina apstiprinājumu par veikto pasūtījumu. Gadījumā, ja nav saņemts       Uzņēmuma automātiskais rēķina apstiprinājums - tas nozīmē, ka Pircējs nav līdz galam noformējis pasūtījumu, vai  tika uzrādīta nepareiza e-pasta adrese.

                                                                                              7. Līguma izpildes laiks

7.1. Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus Pircēja izvēlētajā laika diapazonā pēc pasūtījuma priekšapmaksas saņemšanas no Pircēja. Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama kādu iemēslu dēļ, vai preces piegāde nav iespējama Pircēja izvēlētajā laika diapazonā, tad Uzņēmuma pienākums ir informēt par to Pircēju ar mērķi mainīt pasūtījuma noteikumus vai atgriezt Pircējam pirkuma maksu.

                                                                                             8. Atteikuma tiesības

8.1. Visas pretenzijas par preci tiek pieņemtas preces nodošanas brīdī saņēmējam. Uzņēmums neatbild par defektiem, kuri radušies pēc preces nodošanas saņēmējam, kā arī par defektiem, kuru cēlonis ir preces nepareiza lietošana vai kopšana.

8.2. Ja Pircējam preces saņemšanas brīdī ir pamatotas pretenzijas par preci, Pircējam ir tiesības no preces atteikties. Uzņēmums garantē 48 stundu laikā atgriezt pircējam samaksāto preces vērtību. 

8.3. Uzņēmumam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja Pircējs pasūta preci un neapmaksā to 24 stundu laikā vai 2 stundu laikā līdz saskaņotajam preces piegādes laikam, ja tikai puses nav vienojušās citādi. Ja pasūtījuma apmaksas operācija tiek veikta ar dažādu banku starpniecību, nepieciešams nosūtīt apmaksu aptiprinošu dokumentu pdf formātā, izmantojot interneta veikala kontaktformu vai uz e-pastu ______________________________. Pasūtījums tiks apstrādāts pēc maksajuma apstiprinoša dokumenta saņemšanas. 

                                                                                                         9. Konfidencialitāte

9.1. Personiskā informācija, ko Pircējs sniedz Uzņēmumam, netiks nodota trešajām personām bez viņa piekrišanas, vai citādi izmantota bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pircēju. No Pircēja netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma piegādes pavaddokumentu noformēšanai. Uzņēmums var izmantot Pircēja personiskos datus, lai nodrošinātu pasūtījuma apstrādi un veiktu to izpildi, kā arī statistikas nolūkos un lai informētu Pircēju par papildus atlaidēm vai jaunām precēm un pakalpojumiem.

                                                                                                           10. Citi noteikumi

10.1. Šis Līgums stājas spēkā no tā noslēgšanas brīža.

10.2. Līdzēji nav tiesīgi pilnīgi vai daļēji nodot šajā līgumā noteiktos pienākumus un saistības trešajām personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

10.3. Visi strīdi un domstarpības starp šī līguma līgumslēdzējām Pusēm, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā, tiek risināti sarunu ceļā. Pretējā gadījumā strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.